Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

SuperMotoCZ.cz - Aktuální informace k podmínkám konání závodu - Vysoké Mýto 12. a 13. června
sobota, 05 červen 2021 18:14

Aktuální informace k podmínkám konání závodu - Vysoké Mýto 12. a 13. června

AKTUALIZACE PODMÍNEK ZDE.

Již příští víkend se všichni sejdeme na prvních závodech a proto je již nezbytné, zveřejnit současná pravidla pro konání sportovních akcí z pohledu hygienických omezení.

Konkrétně první závody ve Vysokém Mýtě budou vypadat následovně:

Účastníci a to všichni, kteří vstoupí do areálu, bez ohledu na to zda se jedná o závodníka, techniky či doprovod, musí splňovat jednu z následujících podmínek:

a)  osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Paddock bude organizován v zónách po 150 účastnících. 

Přítomnost diváků je možná.  Maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení nesmí být vyšší než 1000 osob, s tím, že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické podmínky,

  •      všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
  •      se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.

Diváci rovněž musí splňovat podmínky uvedené výše (antigenní či PCR test, očkování, prodělané onemocnění).

Všichni účastníci akce (diváci, závodníci, doprovod, organizátoři) budou dokládat splnění výše uvedených podmínek čestným prohlášením.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE

Samozřejmostí pak je dodržování již zavedených hygienických podmínek jako je dodržování rozestupů, dezinfekce rukou a respirátory. Při samotném závodu sportovci nemusí mít respirátor, při pohybu po závodišti ano.

Není toho určitě málo, na druhou stranu nejedná se dnes již o nestandardní podmínky. V případě jakýchkoliv nejasností nás určitě kontaktujte.

Budeme se těšit na všechny na nadcházejících i dalších závodech, pokud se podmínky do budoucna jakkoliv změní, budeme Vás o tom informovat.

Nezapomeňte se registrovat (přihlásit) na závody elektronicky, jak jsme již upozorňovali dříve (zde).

Závodníci bez vyplněné elektronické přihlášky nebudou moci dokončit administrativní přejímku. V případě dotazů nás opět kontaktujte.

Naposledy změněno pondělí, 14 červen 2021 08:19