Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

SuperMotoCZ.cz - Konání závodu 12. - 13. 6. 2021 Vysoké Mýto AKTUALIZACE
úterý, 08 červen 2021 20:18

Konání závodu 12. - 13. 6. 2021 Vysoké Mýto AKTUALIZACE

Pro tyto závody již bude platit nejaktuálnější opatření platné od 8. června.

Nic zásadního se nemění, pouze budete muset prokázat, že splňujete podmínky vstupu pomocí potřebných dokladů.

Podmínky pro vstup se rozšířili - nadruhou stranu nové opatření vyžaduje po organizátorovi akce kontrolu splnění podmínek pro vstup účastníků akce a po účastnících povinnost splnění těchto podmínek prokázat. 

Nové (rozšířené) podmínky:

- stanovené jsou následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování,

které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal,

že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Navíc je rozšířen počet osob na sportovních akcích na 2000 v rámci vnějších prostorů, což je pro nás určitě dobrá zpráva. 

Těšíme se na Vás.

 

Nové čestné prohlášení s přehledem možností účasti, které bude až na vyjímky (v něm určené) potřeba prokázat (obykle potvrzením) naleznete ZDE.

Celý původní článek o podmínkách konání zde.

 

PZS bude otevřeno:

dne: 11. června 2021 od 17.00 hod do 22,00 hod

dne: 12. června 2021 od 07.00 hod do 19,00 hod

dne: 13. června 2021 od 07.00 hod do 19,00 hod

 

ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ KONTROLA

Místo konání: sekretariát závodu a stanoviště technické kontroly.

Sobota 12. června 2021 16:00 - 19:00

Neděle 13. června 2021 8:00 - 8:30

Při administrativní kontrole bude pořadatel požadovat platnou licenci jezdce.Prosíme jezdce, aby vždy přistupovali jednotlivě a byly dodržovány rozestupy.

Naposledy změněno čtvrtek, 10 červen 2021 14:13