Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

SuperMotoCZ.cz - Články https://supermotocz.cz Tue, 24 May 2022 23:31:18 +0200 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.9.27 cs-cz První závod ve Světě motorů https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/957-prvn%C3%AD-z%C3%A1vod-ve-sv%C4%9Bt%C4%9B-motor%C5%AF.html https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/957-prvn%C3%AD-z%C3%A1vod-ve-sv%C4%9Bt%C4%9B-motor%C5%AF.html Úvodní závod sezóny máme úspěšně za sebou a těšíme se na další. 

Pokud jste si z nějakého důvodu museli nechat ujít první závod ve Vysokém Mýtě nebo si pouze chcete připomenout příjemnou a ničím nerušenou atmosféru, máte příležitost v aktuálním díle Světa motorů na ČT

Děkujeme všem za spolupráci, vše se zvládlo i za současných bezpečnostních opatření a budeme se na všechny těšit na příštích závodech v Písku. 

Přihlašovat se můžete zde

]]>
hanadvorakova.post@gmail.com (Hana Dvořáková) Aktuality Wed, 16 Jun 2021 23:35:26 +0200
Konání závodu 12. - 13. 6. 2021 Vysoké Mýto AKTUALIZACE https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/956-kon%C3%A1n%C3%AD-z%C3%A1vodu-12-13-6-2021-vysok%C3%A9-m%C3%BDto-aktualizace.html https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/956-kon%C3%A1n%C3%AD-z%C3%A1vodu-12-13-6-2021-vysok%C3%A9-m%C3%BDto-aktualizace.html Pro tyto závody již bude platit nejaktuálnější opatření platné od 8. června. Nic zásadního se nemění, pouze budete muset prokázat, že splňujete podmínky vstupu pomocí potřebných dokladů.

Pro tyto závody již bude platit nejaktuálnější opatření platné od 8. června.

Nic zásadního se nemění, pouze budete muset prokázat, že splňujete podmínky vstupu pomocí potřebných dokladů.

Podmínky pro vstup se rozšířili - nadruhou stranu nové opatření vyžaduje po organizátorovi akce kontrolu splnění podmínek pro vstup účastníků akce a po účastnících povinnost splnění těchto podmínek prokázat. 

Nové (rozšířené) podmínky:

- stanovené jsou následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování,

které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal,

že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Navíc je rozšířen počet osob na sportovních akcích na 2000 v rámci vnějších prostorů, což je pro nás určitě dobrá zpráva. 

Těšíme se na Vás.

 

Nové čestné prohlášení s přehledem možností účasti, které bude až na vyjímky (v něm určené) potřeba prokázat (obykle potvrzením) naleznete ZDE.

Celý původní článek o podmínkách konání zde.

 

PZS bude otevřeno:

dne: 11. června 2021 od 17.00 hod do 22,00 hod

dne: 12. června 2021 od 07.00 hod do 19,00 hod

dne: 13. června 2021 od 07.00 hod do 19,00 hod

 

ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ KONTROLA

Místo konání: sekretariát závodu a stanoviště technické kontroly.

Sobota 12. června 2021 16:00 - 19:00

Neděle 13. června 2021 8:00 - 8:30

Při administrativní kontrole bude pořadatel požadovat platnou licenci jezdce.Prosíme jezdce, aby vždy přistupovali jednotlivě a byly dodržovány rozestupy.

]]>
hanadvorakova.post@gmail.com (Hana Dvořáková) Aktuality Tue, 08 Jun 2021 20:18:48 +0200
Aktuální informace k podmínkám konání závodu - Vysoké Mýto 12. a 13. června https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/955-aktu%C3%A1ln%C3%AD-informace-k-podm%C3%ADnk%C3%A1m-kon%C3%A1n%C3%AD-z%C3%A1vodu-vysok%C3%A9-m%C3%BDto-12-a-13-%C4%8Dervna.html https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/955-aktu%C3%A1ln%C3%AD-informace-k-podm%C3%ADnk%C3%A1m-kon%C3%A1n%C3%AD-z%C3%A1vodu-vysok%C3%A9-m%C3%BDto-12-a-13-%C4%8Dervna.html Již příští víkend se všichni sejdeme na prvních závodech a proto je již nezbytné, zveřejnit současná pravidla pro konání sportovních akcí z pohledu hygienických omezení.

AKTUALIZACE PODMÍNEK ZDE.

Již příští víkend se všichni sejdeme na prvních závodech a proto je již nezbytné, zveřejnit současná pravidla pro konání sportovních akcí z pohledu hygienických omezení.

Konkrétně první závody ve Vysokém Mýtě budou vypadat následovně:

Účastníci a to všichni, kteří vstoupí do areálu, bez ohledu na to zda se jedná o závodníka, techniky či doprovod, musí splňovat jednu z následujících podmínek:

a)  osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Paddock bude organizován v zónách po 150 účastnících. 

Přítomnost diváků je možná.  Maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení nesmí být vyšší než 1000 osob, s tím, že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické podmínky,

  •      všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
  •      se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.

Diváci rovněž musí splňovat podmínky uvedené výše (antigenní či PCR test, očkování, prodělané onemocnění).

Všichni účastníci akce (diváci, závodníci, doprovod, organizátoři) budou dokládat splnění výše uvedených podmínek čestným prohlášením.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE

Samozřejmostí pak je dodržování již zavedených hygienických podmínek jako je dodržování rozestupů, dezinfekce rukou a respirátory. Při samotném závodu sportovci nemusí mít respirátor, při pohybu po závodišti ano.

Není toho určitě málo, na druhou stranu nejedná se dnes již o nestandardní podmínky. V případě jakýchkoliv nejasností nás určitě kontaktujte.

Budeme se těšit na všechny na nadcházejících i dalších závodech, pokud se podmínky do budoucna jakkoliv změní, budeme Vás o tom informovat.

Nezapomeňte se registrovat (přihlásit) na závody elektronicky, jak jsme již upozorňovali dříve (zde).

Závodníci bez vyplněné elektronické přihlášky nebudou moci dokončit administrativní přejímku. V případě dotazů nás opět kontaktujte.

]]>
hanadvorakova.post@gmail.com (Hana Dvořáková) Aktuality Sat, 05 Jun 2021 18:14:39 +0200
Termín trénování Supermoto 29.5.2021 sobota https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/954-term%C3%ADn-tr%C3%A9nov%C3%A1n%C3%AD-supermoto-29-5-2021-sobota.html https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/954-term%C3%ADn-tr%C3%A9nov%C3%A1n%C3%AD-supermoto-29-5-2021-sobota.html 29.5.2021 Trénování Supermoto 9:00 – 18:00 včetně terénu. Písek.  

29.5.2021 Trénování Supermoto 9:00 – 18:00 včetně terénu.

AK Hradiště v AČR

Písek

http://www.autoklub-pisek.cz

 

Veškeré informace ke trénínkům naleznete v sekci Trénování.

]]>
hanadvorakova.post@gmail.com (Hana Dvořáková) Aktuality Thu, 20 May 2021 13:38:22 +0200
Aktuálně - nová sezóna - nové přihlašování https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/953-aktu%C3%A1ln%C4%9B-nov%C3%A1-sez%C3%B3na-nov%C3%A9-p%C5%99ihla%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD.html https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/953-aktu%C3%A1ln%C4%9B-nov%C3%A1-sez%C3%B3na-nov%C3%A9-p%C5%99ihla%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD.html Přátelé, kamarádi, sportovci! I když nás ještě stále provázejí deštivé dny, konečně se nám občas ukáže i slunce za mraky. A zdá se, že podobně optimistické vyhlídky se rýsují i ohledně otevření nové sezóny 2021. Se sevřenými pěstmi a pevnou vírou si Vám dovolujeme přinést aktuální informace ohledně plánů na nastávající závody.

Přátelé, kamarádi, sportovci!

I když nás ještě stále provázejí deštivé dny, konečně se nám občas ukáže i slunce za mraky. A zdá se, že podobně optimistické vyhlídky se rýsují i ohledně otevření nové sezóny 2021. Se sevřenými pěstmi a pevnou vírou si Vám dovolujeme přinést aktuální informace ohledně plánů na nastávající závody.

Kalendář by se snad už nemusel měnit, se všemi autoritami ladíme finální podmínky, za kterých se bude podnik konat.

Je jisté, že nějaké formě hygienických opatření se nevyhneme, přesné podmínky Vám sdělíme hned, jak budou oficiálně potvrzené ze všech stran.

V totu chvíli je nejdůležitější zprávou změna podmínek přihlašování. Připravili jsme pro Vás nové webové prostředí, ve kterém se budete přihlašovat v předstihu na jednotlivé závody. Obzvláště v této náročnější situaci potřebujeme k lepšímu organizačnímu a administrativnímu zajištění mít přehled o Vaší účasti předem.

Všechny tedy žádáme o přihlašování na závody v předstihu – pro Vás tím odpadá starost se zasíláním emailu s přihláškami a dohledávání vyplněných přihlášek na přejímce a i pro nás to přináší již zmíněné výhody. Přihlášení proběhně včetně vypsání technické karty.

Registrací se navíc vyhnete opakovanému vypisování údajů. Administrativní přejímka ještě nikdy nebyla jednodušší a rychlejší!

Stačí u každého závodu na konci stránky s událostí přihlásit účast. K účasti je pouze nutná registrace (na stejném místě nebo dole v zápatí nebo zdeVšechny vypsané závody naleznete zde.

V případě jakýchkoliv technických či jiných dotazů se ozvěte na náš email.

A co se týká informací k omezení kvůli zamezení šíření epidemie – budeme Vám dávat aktuální informace před každým závodem hned, jak je budeme vědět.

Nejradostnější zprávou pak je, že příprava mistrovství světa v Supermotu, které se bude letos pořádat ve Vysokém Mýtě je v plném proudu. Mezinárodní spolupráce jde podle představ a již brzy tak budeme mít všichni úžasnou příležitost účastnit se této jedinečné akce.

Tak si držme všichni palce, moc se na Vás těšíme a věříme, že s trochou snahy a shovívavosti, si všichni užijeme závody s ještě větším nadšením než kdy jindy.

 

Chcete se revnou přihlásit na 1. Závod MMČR Supermoto v červnu ve Vysokém Mýtě? ZDE

]]>
hanadvorakova.post@gmail.com (Hana Dvořáková) Aktuality Wed, 19 May 2021 12:52:56 +0200
Provozní informace č. 2 https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/925-provozn%C3%AD-informace-%C4%8D-2.html https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/925-provozn%C3%AD-informace-%C4%8D-2.html Přátelé, kamarádi,nerad jsem poslem špatných zpráv, ale někdy prostě není zbytí. Nemá cenu komentovat situaci, je třeba aktuálně sdělit pouze fakta. Nuže, první závod, plánovaný na první květnový víkend, se v tomto termínu neuskuteční.

Přátelé, kamarádi,
nerad jsem poslem špatných zpráv, ale někdy prostě není zbytí. Nemá cenu komentovat situaci, je třeba aktuálně sdělit pouze fakta. Nuže, první závod, plánovaný na první květnový víkend, se v tomto termínu neuskuteční. Přesouvá se na termín 9. až 10. října. Druhá změna je u Písku, který se posouvá o týden, přesněji na datum 10. až 11. července. Z toho plyne, že první závod letošní sezony se pojede v půlce června ve Vysokém Mýtě. Pokud budou nějaké další informace, obratem se o ně s vámi podělíme.

]]>
novotnydavid17@gmail.com (David Novotný) Aktuality Tue, 13 Apr 2021 21:55:13 +0200
Provozní informace č.1 https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/913-provozn%C3%AD-informace-%C4%8D-1.html https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/913-provozn%C3%AD-informace-%C4%8D-1.html Přátelé, kamarádi, vážení jezdci, týmoví manažeři,dle vyjádření páně ministra zdravotnictví je situace nedobrá, leč jaro se blíží a tak je třeba, navzdory pandemii, činit kroky, které nám umožní závodění v době, kdy už to bude možné.

Přátelé, kamarádi, vážení jezdci, týmoví manažeři,
dle vyjádření páně ministra zdravotnictví je situace nedobrá, leč jaro se blíží a tak je třeba, navzdory pandemii, činit kroky, které nám umožní závodění v době, kdy už to bude možné.
Jedním z těchto kroků je registrace startovních čísel, která proběhne již tradičně na webu startovnicislo.cz a bude spuštěna v pondělí 15. února v pravé poledne.
Pro letošek bude také spuštěno elektronické přihlašování na jednotlivé závody. K tomu sice zatím nemáme žádné podrobnosti, ale do dubna času dost.
Dále upozorňujeme, že platí loňský model licencí pro závody v zahraničí, tedy kdo chce startovat na MMČR na území Rakouska, potřebuje mezinárodní licenci. Samozřejmostí je pak mezinárodní varianta pojistky. Licenci samotnou vyřídíte na známém místě na stránkách AČR.
Další informace se chystají, především pak předpisy pro sezonu 2021 a tak sledujte naše stránky či se přihlašte k odběru aktualit.

]]>
novotnydavid17@gmail.com (David Novotný) Aktuality Wed, 03 Feb 2021 09:50:57 +0100
Příprava sezony 2021 https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/914-p%C5%99%C3%ADprava-sezony-2021.html https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/914-p%C5%99%C3%ADprava-sezony-2021.html Vážení příznivci disciplíny Supermoto,předem Vás chci pozdravit a v této komplikované době Vám popřát hlavně hodně zdraví a síly. Ač se zdá, že se v naší disciplíně nic neděje, opak je pravdou.

Vážení příznivci disciplíny Supermoto,
předem Vás chci pozdravit a v této komplikované době Vám popřát hlavně hodně zdraví a síly.

Ač se zdá, že se v naší disciplíně nic neděje, opak je pravdou.
Povedlo se nám společně s Vysokým Mýtem domluvit podnik MS/ME/ME Junior, a to konkrétně v termínu 24. a 25. července 2021. Jsme bytostně přesvědčeni, že závod MS patří do České republiky a budeme moc rádi za vaši širokou podporu.
Současně dáváme dohromady s pořadateli i národní kalendář, který je zatím v syrové podobě, ale myslím si, že pokud dojde ke korekci, budeme mít vaše pochopení.

1. závod 1.-2. května Cheb
2. závod 12.–13. června Vysoké Mýto
3. závod 3.–4. července Písek
4. závod 24.–25. července Vysoké Mýto (MS/ME/ME Junior + MMČR bez S1)
5. závod 4.–5. září Vysoké Mýto
6. závod 18.–19. září Melk (Rakousko + MMČR)

Systém závodů českého šampionátu se pro rok 2021 měnit nebude. Společné závody s rakouským šampionátem projdou drobnými změnami tak, abychom dosáhli většího spádu závodního dne a závodníky tak udrželi v tempu. Asi nejzásadnější změna bude on-line přihlašování na podniky MMČR přes připravený formulář. Po dlouhých letech doufáme, že formální přejímka bude pouze „formální“.
Podrobnější informace o nadcházející sezoně budete dostávat obratem na těchto stránkách. Prosíme o trpělivost, neboť v této složité době jsou přípravy sezóny vzhledem k různým opatřením a nařízením vlády náročnější. Věříme, že se na jaře potkáme v co možná největším počtu na závodních drahách a věřte, že uděláme vše pro to, abychom si všichni mohli sezónu v rámci možností užít.

S úctou

David s týmem

]]>
novotnydavid17@gmail.com (David Novotný) Aktuality Mon, 21 Dec 2020 15:21:13 +0100
Provozní informace č. 11 https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/915-provozn%C3%AD-informace-%C4%8D-11.html https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/915-provozn%C3%AD-informace-%C4%8D-11.html Přátelé, kamarádi, vážení jezdci, týmoví manažeři,na poslední chvíli jsme ještě dostali pár informací od pořadatele závodu v Mýtě a tak vám je předkládáme. V první řadě jsou to časové harmonogramy pro sobotu i neděli.

Přátelé, kamarádi, vážení jezdci, týmoví manažeři,
na poslední chvíli jsme ještě dostali pár informací od pořadatele závodu v Mýtě a tak vám je předkládáme. V první řadě jsou to časové harmonogramy pro sobotu i neděli. Sobota je tradičně v režii pořadatele, neděle už je v rámci podniku MMČR. V praxi to znamená, že kdo přijede trénovat jen na sobotu, nepotřebuje licenci. Dále byly vydány opatření v souvislosti s pandemií covid-19, které bude nutno dodržovat v průběhu celého víkendu. Všechny dokumenty naleznete tradičně v sekci Kalendář 2020. V návaznosti na informaci, že bude otevřená restaurace, přinášíme též jídelníček, abyste věděli, co vás čeká.
Frankfurtská polévka
Hovězí vývar
Plněné knedlíky s uzeným a kysané zelí
Boloňské špagety
Kuřecí špalíky s rýží
Smažený sýr s hranolky
Kuřecí gnocchi se špenátem
Hovězí burger

Je to poslední závod sezony, se štěstím (podle mého osobního názoru jen díky volbám ve stejném termínu) se ho podaří odjet, tak si ho užijme! Vidíme se tam za pár hodin ?

]]>
novotnydavid17@gmail.com (David Novotný) Aktuality Fri, 02 Oct 2020 15:22:52 +0200
Provozní informace č. 10 https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/916-provozn%C3%AD-informace-%C4%8D-10.html https://supermotocz.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/item/916-provozn%C3%AD-informace-%C4%8D-10.html Přátelé, kamarádi, vážení jezdci, týmoví manažeři,blíží se poslední závod letošní bláznivé sezony. Tradičně se pojede v Mýtě, kde se v pátek večer odehrávají nezapomenutelné příběhy.

Přátelé, kamarádi, vážení jezdci, týmoví manažeři,
blíží se poslední závod letošní bláznivé sezony. Tradičně se pojede v Mýtě, kde se v pátek večer odehrávají nezapomenutelné příběhy. Restaurace bude otevřená, takže nás čekají jen samá pozitiva. Do areálu nás pořadatelé pustí v pátek v pět odpoledne, klasicky směrem od letiště. Zvláštní ustanovení včetně časových harmonogramů vydáme, jakmile je budeme mít k dispozici. Přihlášku je opět nutné poslat e-mailem na adresu david@czechsupermoto.cz a to do pravého poledne ve středu 30.9. Doufám, že se i přes velký počet zraněných bojovníků sejdeme v hojném počtu a uzavřeme tak celý seriál s důstojností, jakou si naše milovaná disciplína zaslouží 

?

]]>
novotnydavid17@gmail.com (David Novotný) Aktuality Wed, 23 Sep 2020 15:24:01 +0200